11 października 2019 roku – piątek
15.00 – 17.00 Zakwaterowanie uczestników Sympozjum. 
18.15 – 19.00

Wykład inauguracyjny – „Praktyczne aspekty immunoterapii” 
Dr n.med. Tomasz Świtaj  

19.15 Kolacja 
   
12 października 2019 roku – sobota
09.00 Powitanie uczestników.
Dr Izabella Dębicka, Prof.dr hab.n.med. Marek Bębenek  
09.05 – 10.20 Sesja I – Postępy w leczeniu raka piersi.
Dr n.med. Aleksandra Łacko, Prof.dr hab.n.med. Rafał Matkowski  
09.05 – 09.30 „Czy u każdej chorej na raka piersi wykonywać badania genetyczne? Komu i kiedy?”
Lek. Anna Doraczyńska-Kowalik, Dr n.med. Dagmara Michałowska  
09.30 – 09.50 „Zmiany w leczeniu systemowym wczesnego Her2 dodatniego raka piersi”
Lek. Maria Lange  
09.50 – 10.10 „Nowości w leczeniu chirurgicznym raka piersi”
Prof.dr hab.n.med. Rafał Matkowski  
10.10 – 10.20 Dyskusja 
10.20 – 11.50 Sesja II – Postępy w leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego.
Dr hab.n.med. Radosław Mądry, Dr n.med. Marcin Jędryka  
10.20 – 10.40 „Chemioterapia przedoperacyjna w raku jajnika”
Dr hab.n.med. Radosław Mądry  
10.40 – 11.00 „Miejsce inhibitorów PARP w leczeniu raka jajnika”
Dr n.med. Aleksandra Łacko  
11.00 – 11.20 „Kiedy i jaka chirurgia w leczeniu raka jajnika? Miejsce Unitów Ginekologicznych”
Dr n. med. Marcin Jędryka  
11.20 – 11.35 „Postępy w leczeniu raka szyjki macicy”
Lek. Beata Słocka-Romaniuk  
11.35 – 11.40 „Niestandardowa terapia rozsianego, neuroendokrynnego raka szyki macicy – opis przypadku” Lek. Joanna Herma 
11.40 – 11.50 Dyskusja 
11.50 – 12.10 Przerwa kawowa 
12.10 – 13.20 Sesja III – Postępy w leczeniu nowotworów złośliwych mózgu.
Dr hab.n.med. Adam Maciejczyk, Dr hab.n.med. Bogdan Czapiga    
12.10 – 12.30 „Mapa mózgu podstawą leczenia chorego z glejakiem”
Dr hab.n.med. Bogdan Czapiga
12.30 – 12.50 „Leczenie pooperacyjne po resekcji guzów mózgu”
Lek. Ewelina Łata–Woźniak
12.50 – 13.10 „Chemioterapia adjuwantowa w nowotworach mózgu”
Lek. Damian Ślepecki  
13.10 – 13.20 Dyskusja 
13.20 – 13.50 Sesja IV – Zmiany w organizacji opieki onkologicznej w Polsce 
13.20 – 13.40 „Kompleksowa i skoordynowana opieka w onkologii”
Dr hab.n.med. Adam Maciejczyk  
13.40 – 13.50 Dyskusja 
13.50 – 15.00 Obiad 
15.00 – 17.00 Sesja V – Varia
Lek. Izabella Dębicka, Lek. Tomasz Borowiec  
15.00 – 15.20 „Follow-up – chory po leczeniu onkologicznym”
Lek. Izabella Dębicka  
15.20 – 15.40 „Choroba oligometastatyczna-nowe możliwości leczenia?”
Lek. Tomasz Borowiec, Lek. Łukasz Trembecki  
15.40 – 16.00 Przerwa kawowa 
16.00 – 16.20 „Postępy w leczeniu raka płuca inhibitorami kinazy tyrozynowej”
Dr n.med. Marcin Gołecki
16.20 – 16.50 „Marihuana i kanabinoidy – czy jest dla nich miejsce w onkologii?”
Dr n.med. Dorota Rogowska-Szadkowska    
16.50 – 17.00 Dyskusja 
17.00 – 18.00 Walne zgromadzenie członków PTO. 
20.00 Kolacja 

 

13 października 2019 roku – niedziela 
09.00 – 12.00 Zebranie Zarządu Głównego PTO/ Oddział WrocławskiOmówienie strategii działań naukowych na 2020 rok.  
12.15 Wyjazd uczestników Sympozjum.